Woningbouw in 1e fase Havenkom mogelijk

De gemeenteraad heeft in maart 2017 het college verzocht om samen met ABZ Diervoeding nader onderzoek te doen naar de plannen voor de ontwikkeling van de 1e fase van de Havenkom in relatie tot de huidige bedrijfsvoering van ABZ. Het college is verzocht om hierover in het najaar van 2017 te rapporteren.

 

Aanleiding tot dit verzoek van de gemeenteraad was, dat ABZ Diervoeding tijdens de raadsbehandeling over de ontwikkeling van de 1e fase van de Havenkom (als onderdeel van de uitwerking van de visie ‘Aantrekkelijk Nijkerk’), liet weten dat zij twijfel had over de mogelijkheden voor woningbouw op deze locatie in relatie tot hun bedrijfsvoering.

 

Het onderzoek van gespecialiseerde externe technisch en juridisch deskundigen omtrent geluid, geur en fijnstof, heeft naar het oordeel van het college aangetoond dat er geen belemmeringen zijn voor het verder uitwerken van de voorstellen zoals deze in maart 2017 zijn gepresenteerd.