• College kiest voor duurzaam investeren in kwaliteit binnenstad

  17 november − Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de kwaliteit van de binnenstad te verbeteren door extra te investeren in parkeergemak, in betere voorzieningen voor fietsers, in het onderhoud van de openbare ruimte naar een hoger niveau te brengen en in het inschakelen van een expert om met winkeliers en eigenaren de leegstand van winkels tegen te gaan. Het college is van oordeel dat de binnenstad van Nijkerk gebaat is bij het handhaven van betaald parkeren. Lees verder

 • Dennis Toebast (VVD) heet wethouder welkom in Hoevelaken

  17 november − Wethouder Patricia van Loozen heeft vrijdagmiddag 17 november een bezoek gebracht aan de weekmarkt van Hoevelaken. Dat gebeurde in het kader van de Dag van de Ondernemer. De wethouder werd welkom geheten door Dennis Toebast van Hartje Hoevelaken, waarna zij plaats nam achter de kraam van Hilde van Maanen op de Wiekslag. Hilde van Maanen, die in 2016 werd uitgeroepen tot Masterchef, trakteerde de bewoners van Hoevelaken op een aantal heerlijke hapjes. Lees verder

 • Woningbouw in 1e fase Havenkom mogelijk

  16 november − Op basis van de uitkomsten van nader onderzoek naar milieueffecten concludeert het college dat woningbouw in de 1e fase van de Havenkom (gelegen tussen het huidige stadhuis en de locatie van het nieuwe Huis van de Stad) daadwerkelijk mogelijk is. Lees verder

 • Coalitiebesprekingen vorderen gestaag

  29 juli − De politieke partijen Pro21, VVD en De Lokale Partij boeken voortgang om te komen tot een coalitieakkoord. Na een aantal gesprekssessies, die in een bijzonder prettige sfeer plaatsvonden, zijn de drie partijen het in grote lijnen eens over het nieuw te vormen beleidskader en daarmee lijken de contouren van een coalitiedocument in zicht. De komende maand zullen onder meer ambtelijke doorrekeningen plaatsvinden om de hoofdpunten te toetsen op hun financiële haalbaarheid. Een belangrijke factor hierbij is het vinden van een solide oplossing voor de extra bezuinigingen die van Rijkswege zijn opgelegd op het Sociale Domein en de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Het is een behoorlijke opgave om toekomstige kortingen te dekken. Ook is gesproken over de invulling en verdeling van de wethouderszetels. Vanwege de vakantieperiode is het nog niet bekend wanneer het slotakkoord kan worden bereikt, maar de deelnemende partijen hopen zo snel mogelijk de laatste hand te leggen aan de vorming van het nieuwe college. Lees verder

 • Commissaris der Koningin bezoekt Nijkerk

  03 juli − Donderdag 2 juli bracht Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in Gelderland, een bezoek aan de gemeente Nijkerk. Het centrale thema van het programma was de veranderende rol van de lokale overheid in de samenleving. Ook de gemeente Nijkerk is daarmee actief aan de slag. De gemeente wil meer aansluiten bij initiatieven uit de samenleving met een kleine en flexibele ambtelijke organisatie die inwoners, bedrijven en verenigingen ondersteunt: we zijn ‘Samen Nijkerk’. Lees verder

 • Pro21, VVD en De Lokale partij dienen initiatiefraadsvoorstel in voor koopzondag

  02 juli − In de gemeenteraadsvergadering van maandag 29 juni 2015 hebben PRO21, VVD en De Lokale Partij gezamenlijk een motie ingediend. De motie had als doel om het openstellen van winkels op zon- en feestdagen in de gemeente Nijkerk mogelijk te maken. De motie is door de gemeenteraad overgenomen. Lees verder

 • Aan de leden van de VVD Nijkerk - Hoevelaken

  30 juni − Ongetwijfeld heeft u in de pers gelezen over de val van het college gisteravond laat en het lijkt ons goed om u nu rechtstreeks vanuit de VVD-fractie te informeren over de stand van zaken. Lees verder

 • College Nijkerk gevallen vanwege koopzondag

  30 juni − De politieke partijen Pro21, VVD en De Lokale Partij hebben maandag 29 juni een motie ingediend die ervoor moet zorg dragen dat dat op zo kort mogelijke termijn, maar uiterlijk voor 15 september 2015, een voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voor aanpassing van de plaatselijke winkeltijdenverordening zodat ondernemers de vrijheid hebben om zelf te besluiten op welke dagen zij hun winkel wel of niet wensen te openen. De motie is aangenomen met 14 stemmen voor en 13 stemmen tegen. Dit heeft tot gevolg gehad dat het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk in de nacht van maandag op dinsdag is gevallen. De fractie ChristenUnie-SGP heeft het vertrouwen opgezegd in de VVD nadat een mede door de VVD ingediende motie voor invoering van de koopzondag in de gemeenteraad is aanvaard. Lees verder

 • Pro21, VVD en De Lokale Partij gaan voor koopzondag

  30 juni − PRO21, VVD en De Lokale Partij willen het mogelijk maken om winkels op zondag open te stellen. De fracties zullen daarvoor samen een motie indienen bij de behandeling van de Voorjaarsbrief in de gemeenteraad op 29 juni aanstaande. Lees verder

 • Gemeenteraad steunt zwembadvariant VVD - De Lokale Partij

  30 juni − De gemeente Nijkerk krijgt een nieuw zwembad volgens de variant basisplus. Dat betekent een zwembad met acht banen met een afzonderlijk doelgroepenbad, een peuterbad en een ligweide. Dit voorstel van de VVD en De Lokale Partij is door de gemeenteraad (met uitzondering van het CDA) aangenomen. Lees verder

 • VVD steunt metamorfoseplannen Hoevelaken

  30 juni − De middenstand van Hoevelaken wacht een ambitieuze toekomst. Het wil het winkelhart drastisch aanpakken met een flinke restyling door middel van andere zichtlijnen en zelfs mogelijke uitbreiding van het winkelvloeroppervlak. De VVD-fractie Nijkerk-Hoevelaken, die een rondleiding heeft genoten door het winkelgebied, is enthousiast over de plannen. Lees verder

 • Mijlpaal bereikt met pakket van maatregelen om Hoevelaken veilig en bereikbaar te maken

  30 juni − De VVD, en in het bijzonder fractievoorzitter Boudewijn van der Woerd, worden door de stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar geprezen voor de inspanningen die hebben geleid tot een pakket van maatregelen om Hoevelaken bereikbaar te houden. Daarover is maandag 15 juni een besluit genomen door Rijkswaterstaat. Lees verder

 • Amersfoortseweg gaat weer open na vragen van de VVD

  04 mei − Na vragen van de VVD-fractie komt er een tijdelijke noodweg op de Amersfoortseweg nabij de plek waar een spoortunnel moet komen. Woensdag 6 mei moet deze gereed zijn en na het weekeinde moet de oplossing operationeel zijn. Lees verder