VVD: Nederlandse driekleur in Nijkerkse raadszaal

 


 De VVD afdeling Nijkerk-Hoevelaken pleit voor het plaatsen van de Nederlandse en Nijkerkse vlag in de raadszaal van de gemeente Nijkerk. Ook dient de tekst van artikel 1 van de Grondwet een prominente plek te krijgen. Dat wordt bepleit in een motie die in december wordt ingediend.

 

Hiermee zou de gemeente Nijkerk het voorstel volgen vanuit de Tweede Kamer om de nationale driekleur zichtbaar te maken in de vergaderzaal. Dat initiatief is inmiddels overgenomen door diverse gemeenteraden in het land.

 

Om uit te stralen dat in het bestuurlijk debat en de uitvoering van beleid geen ruimte is voor discriminatie wordt verder voorgesteld de tekst van artikel 1 van de Grondwet zichtbaar te maken. Artikel 1 bepaalt dat 'allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'