VVD: angst voor vernielzucht wijkgebouw Paasbos

 De VVD maakt zich grote zorgen over de bouwkundige staat en de gevolgen voor openbare orde en veiligheid van het voormalige wijkgebouw van Kruiswerk West-Veluwe op de Rozenlaan in Nijkerk. Dat gebouw is gelegen ten westen van winkelcentrum Paasbos. Sinds het gebouw leeg staat worden constant de ramen ingegooid, is er ongewenst bezoek en zijn de gevelwanden besmeurd met graffiti. Die graffiti was vroeger overigens nog veel erger. Er zijn veelvuldig samenscholingen en de drugshandel tiert welig. Navraag bij de Woningstichting Nijkerk leert dat het dak bovendien lek is en de deuren niet meer afdoende willen sluiten. Omwonenden vrezen voor onveilige toestanden (brandstichting) en een escalatie van het huidige baldadig gedrag, zeker met het oog op de komende viering van oud en nieuw.   

 

De stichting Amaris Zorggroep heeft de Woningstichting Nijkerk benaderd om op de bewuste locatie initiatieven te ontwikkelen voor de doelgroep van de Amaris Zorggroep, maar dat kan nog lange tijd duren, omdat de ontwikkelende partijen de oppervlakte van het pand eigenlijk te klein vinden om een goed plan te kunnen realiseren. Er is behoefte om het gebied meer integraal aan te pakken.

 

De VVD-fractie wil een einde aan de vernielzucht van het voormalige wijkgebouw van Kruiswerk West-Veluwe en vraagt het college van Burgemeester en Wethouders om passende maatregelen, vooral met het oog op de viering van oud en nieuw. Daarnaast wordt gevraagd of de gemeente bereid is samen met Amaris Zorggroep, de Woningstichting Nijkerk en Aprisco (eigenaar van het winkelcentrum) te kijken naar een integraal plan voor dit stuk verwaarloosd gebied in de wijk Paasbos, waardoor kan worden gewerkt aan een upgrading voor dit gebied.