VVD Nijkerk-Hoevelaken beloont Nijkerks TIP college met een taart

 Uit handen van Jan Krook, de meest ervaren man op de kieslijst (nr. 11) van de lokale VVD, ontving het bestuur en de locatiemanager van het Nijkerkse TIP college een heerlijke taart. De reden was dat het Nijkerkse TIP college als 300ste de facebookpagina van de lokale VVD heeft geliked. VVD Nijkerk-Hoevelaken beloont iedere 50ste pagina liker met een lekkere door bakkerij Toebast uit gebakken taart. De teller ...staat nu op 306, wie wordt nummer 350?

Jan Krook (nr 11), Boudewijn van der Woerd (nr 1), Richard van Hussel (nr 3), Kees van den Heuvel (nr.4) en John Pater (nr.10) hebben daarna in een goed gesprek het TIP college beter leren kennen. Het ambitieuze TIP college heeft momenteel 81 studenten.

Voor wie het TIP college niet kent:
In Nederland is een nieuwe medelander zelf verantwoordelijk om binnen de gestelde termijn in Nederland in te burgeren. Hiervoor is het nodig dat een inburgeraar slaagt voor het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede taal). Het TIP College verricht daarbij activiteiten die tot doel hebben om een inburgeraar optimaal voor te bereiden op het succesvol afleggen van het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2.

Daarnaast heeft het TIP college de ambitie om geslaagde inburgeraars te begeleiden naar betaald werk zodat de inburgering niet stopt met een 'papiertje' maar dat deze nieuwe Nederlanders echt integreren en aan onze samenleving gaan bijdragen. Dat past prima bij de lokale VVD: hoofdstuk 3 van het verkiezingsprogramma heeft niet voor niets de naam ‘Gemeente Nijkerk; waar iedereen meedoet’

Het hele verkiezingsprogramma van uw lokale VVD is te vinden op: https://nijkerkhoevelaken.vvd.nl/standpunten