Wethouder Klein (VVD) opent expositie gemeenteraadsverkiezingen

 Als voorloper op de gemeenteraadsverkiezingen is in Museum Nijkerk een expositie geopend rondom kiesrecht en lokale politiek. Wethouder Klein verrichtte de opening. Zij herinnerde bijvoorbeeld aan de stemplicht. Wie niet in staat was om te stemmen, werd ter verantwoording geroepen. Je moest een geldige reden hebben om niet te komen. Een vrouw meldde dat ze ongesteld was en daarom niet kon stemmen. Een man zei dat hij buiten de stad lompen moest kopen en te laat terug was. Enkele vrouwen voerden religieuze gronden aan om niet te stemmen: 'de wet van God gaat boven de menselijke wet.' Het museum heeft alle uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen sinds 1919 in kaart gebracht. Halverwege de jaren '50 werd de eerste vrouw in de raad benoemd: J. Hogenboom-Slagman (PvdA). Zij heeft de functie zo'n 10 jaar bekleed. In 1970 was Jonkvrouw C.E. van der Hoog-de Brauw de eerste vrouwelijke wethouder namens Gemeentebelang. Die partij is opgegaan in de VVD.

In het museum zijn veel krantenknipsels, videofragmenten en campagnemateriaal terug te vinden. De expositie is te zien tot juni.