Coalitieakkoord

Met een open en uitnodigende bestuursstijl en 6 belangrijke thema’s leggen wij de basis voor de komende jaren en geven daarbij ook richting voor de langere termijn.

Wij hebben de overtuiging dat wij voor Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen de beste resultaten halen als wij onze ambities verbinden met zoveel mogelijk inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen. En natuurlijk ook met de oppositiepartijen in de raad, de ambtelijke organisatie en het college van B&W.