Woningbouw

Fractievoorzitter Boudewijn van der Woerd van de VVD Nijkerk-Hoevelaken wil dat nieuwe woningbouw meer gaat aansluiten bij de lokale vraag. In de raadsvergadering van 28 juni, waar werd gesproken over de plannen voor de tweede fase van de Doornsteeg, stelde Van der Woerd de vraag of we met het voorgenomen bouwprogramma voldoen aan de Nijkerkse vraag. 

 

‘Nijkerk heeft behoefte aan woningen, daar zijn we het allemaal over eens. Maar het aanbod in de nieuwbouw sluit onvoldoende aan op de vraag van de inwoners. Er komt steeds meer vraag naar woningen voor één of twee persoons huishoudens en ook ouderen hebben woonwensen. We zouden graag zien dat in de nieuwbouw wordt gekeken naar woningen voor senioren, levensloop bestendige woningen én woningen voor middeninkomens en de kleinere huishoudens, waaronder sociale huur. Afgelopen maandag kwamen via het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) nog cijfers naar buiten dat steeds meer mensen alleen wonen. Dat geeft aan dat de nood hoog is’.

 

Ook uit de recente Vastgoedmonitor van de regio Foodvalley blijkt dat de druk op de Nijkerkse woningmarkt voorlopig hoog blijft. Dat geldt niet alleen voor koopwoningen, maar ook voor huurwoningen zoals bleek tijdens het werkbezoek van de VVD aan de WSN (Woningstichting Nijkerk) in april.

‘Je zult dus echt iets moeten doen, maar we willen tegelijk dat de kwaliteit van onze woonomgeving goed blijft. Daarom zijn we blij dat we met de nieuwe coalitie de afspraak hebben kunnen maken om een nieuwe woonvisie te maken en op de nu beschikbare locaties versneld te bouwen voor lokale behoefte.’

 

Wat de lokale VVD betreft wordt daarmee bij de uitwerking van de nieuwe plannen voor de Doornsteeg nu al zoveel mogelijk rekening gehouden. Als de overeenkomst met de ontwikkelaars daarvoor ruimte laat, dan moeten we dat zeker doen.