Ambulance

Door de VVD-fractie en door het college is er volop inzet om te zorgen dat ambulancehulp in de gemeente Nijkerk bij acute nood snel ter plaatse zal zijn. Een herverdeling van standplaatsen ten gunste van Nijkerk is voor de komende jaren de meest kansrijke mogelijkheid voor verbetering. Onderzoek daarnaar is onderhanden.

De VVD wil een ambulancestandplaats in Nijkerk.
Bij acute nood moet er snel een ambulance ter plaatse zijn!
De ambulance van de Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) is er nu te vaak niet binnen 15 minuten.
Er zijn verschillende oorzaken voor het niet halen van de 15 minuten:
1e.
Een sterke groei van het aantal urgente ritten;
2e.
Een tekort aan geschoold ambulancepersoneel
3e.
Een langere aanrijtijd door toenemende files
4e.
Het niet optimaal functioneren van meldkamers.

De besluitvorming over een eigen standplaats loopt over veel schijven en de gemeente kan er helaas niet zelf over beslissen.
Resultaat is daarom alleen te boeken als wij verschillende partijen kunnen overtuigen.

Uitbreiding van het aantal ambulancestandplaatsen?
Voor een structurele oplossing is uitbreiding van standplaatsen noodzakelijk.
Vanuit het Ministerie van VWS is de VVD-minister Bruno Bruins verantwoordelijk voor Medische Zorg en Sport. Onlangs had hij een algemeen overleg in de Tweede Kamer over acute zorg en ambulancezorg.
Ik heb vooraf contact gehad met de VVD-woordvoerder Hayke Veldman om de situatie in Nijkerk goed onder de aandacht te brengen.
De Minister heeft een nieuwe wet op de ambulancezorg in behandeling en laat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor uitbreiding en herverdeling van standplaatsen en voor meer differentiatie (strenger selecteren welke ritten acute nood zijn).
Op korte termijn zijn er echter geen resultaten uit dit landelijke traject te verwachten.


Herverdeling van bestaande standplaatsen?
De aanrijtijden voor Nijkerk zijn slechter dan voor veel andere Gelderse gemeenten.
Daarom willen wij, als uitbreiding voorlopig niet mogelijk is, een herverdeling van de bestaande standplaatsen ten gunste van Nijkerk.
De VGGM onderzoekt of er een mogelijkheid is om aan de gerechtvaardigde wens van Nijkerk tegemoet te komen.
Daarbij spelen een aantal factoren een rol.


a.
Het Ministerie van VWS bepaalt het aantal standplaatsen en de spreiding daarvan.
In opdracht van het Ministerie hanteert het RIVM daarvoor een rekenmodel.
Volgens de VGGM wijst het rekenmodel te weinig middelen toe aan Gelderland en te veel aan Utrecht. Bepaalde postcodes van de gemeente Nijkerk kent het model toe aan Amersfoort. Daarom is aangedrongen op aanpassing van het rekenmodel.

b.
De VGGM is uitvoerder van de ambulancezorg. De Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit. Een verplaatsing van een standplaats vereist goedkeuring van de grootste zorgverzekeraar in de regio. Een verplaatsing kost geld, is gunstig voor de aanrijtijden in de gemeente Nijkerk, maar voor andere gemeenten kan dit een verslechtering van aanrijtijden betekenen.

c.
Nijkerk ligt op de grens met de Provincie Utrecht.
Daarmee is een organisatorische samenwerking. De meldkamer stuurt de dichtstbijzijnde ambulance uit Utrecht of Gelderland naar het noodgeval.
Een Gelderse standplaats vlakbij Amersfoort betekent dat een groter deel van die ritten gaat plaatsvinden in Amersfoort in plaats van in Nijkerk. Een optimale standplaats voor de gemeente Nijkerk vereist dus een goede locatiekeuze om dit wegzuigeffect te beperken.

Samenvattend
Door de VVD-fractie en door het college is er volop inzet om te zorgen dat ambulancehulp in de gemeente Nijkerk bij acute nood snel ter plaatse zal zijn.
Een herverdeling van standplaatsen ten gunste van Nijkerk is voor de komende jaren de meest kansrijke mogelijkheid voor verbetering. Onderzoek daarnaar is onderhanden.