Samen bereik je meer

Dat was de gedachte toen we de woningmarkt in de regio wilden bekijken en in de regio tot oplossingen wilden komen. Samen met de gemeentes naast ons zijn we het overloopgebied van de randstad waardoor er veel druk op de woningmarkt ligt. Amersfoort wilt problemen nu ineens niet samen oplossen, maar alleen. Dat gaat tegen afspraken in.

het AD schrijft:

‘Amersfoorters eerst’ op de woningmarkt valt slecht in Nijkerk: ‘Dit moet je niet willen’

Het plan om Amersfoortse woningen voor te behouden aan Amersfoorters, zorgt voor het eerst voor ophef buiten de stadsgrenzen. De Nijkerkse VVD wil dat verantwoordelijk wethouder Harke Dijksterhuis (ChristenUnie) zijn Amersfoortse collega Tigelaar op het matje roept.

Volgens VVD-raadslid Niels Staal druist het ‘eigen inwoner eerst’-plan namelijk in tegen de afspraken die een paar jaar geleden in regionaal verband zijn gemaakt. In deze afspraken, samengepakt in een regionale visie, is  het voornemen uitgesproken de woningbouwopgave, die in de hele regio enorm is, samen op te pakken.

,,Amersfoort eet van twee walletjes: aan de ene kant wil ze samenwerken, maar nu het lastig wordt wil ze een deel van het probleem weer zelf oplossen door de grenzen dicht te gooien”, aldus Staal, die zich een hoedje schrok toen hij in deze krant over het Amersfoortse plan las. ,,De stad mag dit wettelijk prima doen, maar het druist natuurlijk volstrekt in tegen de uitgesproken wens om problemen als collectief aan te pakken.”

Tien jaar wachten

Het onderzoek naar de mogelijkheid om de eigen inwoners voorrang te geven op een middeldure huurwoning (alles met een maandbedrag tussen de 720 en 1000 euro) is het gevolg van een voorstel dat de Amersfoortse gemeenteraad eind vorig jaar aannam. Een grote meerderheid van die raad vindt zo’n voorrangsregel nodig, omdat Amersfoorters nu tot wel tien jaar moeten wachten op een huurwoning. Dat komt mede doordat de stad door haar ligging en werkgelegenheid ook erg aantrekkelijk is voor Amsterdammers en Utrechters, aldus de politici.

Verantwoordelijk wethouder Menno Tigelaar (Wonen, ChristenUnie), die nu vóór 1 mei duidelijk moet maken hoe zo’n voorrangsregel kan worden ingevoerd, ziet van meet af aan al niets in het plan. Het invoeren van een systeem dat woningzoekenden moet ‘keuren’ kost geld (minstens 100.000 euro, schreef hij eerder in een brief) en hij vreest dat projectontwikkelaars Amersfoort door een opeenstapeling van regels voortaan links laten liggen.

Het Amersfoortse SP-raadslid Marc Smits, geestelijk vader van het voorrangsplan, denkt dat het allemaal zo’n vaart niet loopt en stelt dat Nijkerk niets te vrezen heeft. ,,We hebben de wethouder met ons voorstel niet voor niets nadrukkelijk gevraagd in contact te treden met de regio: samenwerking zoeken met andere gemeenten is  namelijk aan hem, niet aan ons als gemeenteraad. Als zij ons voorbeeld willen volgen, zijn ze wat mij betreft van harte welkom.”

‘Achtertuin van Amersfoort’

En juist daarin wringt voor de Nijkerkse VVD de schoen. ,,We worden hier voor een voldongen feit geplaatst, waardoor we bijna worden verplicht ook onze stad op slot te doen. Voor een Amsterdammer is Nijkerkerveen namelijk de achtertuin van Amersfoort, dus vrees ik dat het bij ons een stuk drukker wordt op de woningmarkt. Dat moet je niet willen, zeker niet op deze manier.”