College Nijkerk gevallen vanwege koopzondag

De politieke partijen Pro21, VVD en De Lokale Partij hebben maandag 29 juni een motie ingediend die ervoor moet zorg dragen dat dat op zo kort mogelijke termijn, maar uiterlijk voor 15 september 2015, een voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voor aanpassing van de plaatselijke winkeltijdenverordening zodat ondernemers de vrijheid hebben om zelf te besluiten op welke dagen zij hun winkel wel of niet wensen te openen. De motie is aangenomen met 14 stemmen voor en 13 stemmen tegen. Dit heeft tot gevolg gehad dat het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk in de nacht van maandag op dinsdag is gevallen. De fractie ChristenUnie-SGP heeft het vertrouwen opgezegd in de VVD nadat een mede door de VVD ingediende motie voor invoering van de koopzondag in de gemeenteraad is aanvaard.

 

Waarom is de motie opgesteld? De VVD is na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in de coalitie gestapt en heeft een wensenpakket op tafel gelegd. Eén van die wensen, verruiming van het sluitingsuur voor de horeca, is gehonoreerd, maar het mogelijk maken van de zondagsopening niet. De fractie ging er toen nog vanuit dat het van lieverlede landelijk beleid zou worden. Maar afspraak was afspraak. In de loop van het afgelopen jaar kwamen evenwel allerlei signalen binnen dat veel ondernemers in de gemeente Nijkerk hun omzet zagen wegvloeien naar onder meer Amersfoort, waar wel een koopzondag van kracht is. De supermarktondernemers spraken van een groeiend omzetverlies van nu al tien procent en veertigduizend manuren minder werkgelegenheid in de Nijkerkse supermarkten. De fractie meent dat h niet verantwoord is om tegen beter weten de winkels in Nijkerk en Hoevelaken op zondag nog langer op slot te houden. Het was geen eenvoudige keuze en de fractie heeft er lang mee geworsteld, (een handtekening onder een coalitieakkoord is immers heilig), maar kon niet anders dan instemmen met een motie dat een voorstel voor openstelling van de winkels in de gemeente moet vormgegeven dat in september in de gemeenteraad moet worden behandeld. Voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk is dan ook het moment om via een beeldvormende vergadering en een commissievergadering inspraak te hebben. De Christelijke partijen hebben aangeboden om een referendum te houden en de uitslag bindend te laten verklaren op voorwaarde dat de motie werd ingetrokken. Hieraan is door de fracties van Pro21, VVD en De Lokale Partij geen gehoor gegeven. Na langdurige schorsingen liet ChristenUnie-SGP-wethouder Horst weten dat hij en zijn CDA-collega René Windhouwer de motie bij aanvaarding niet zouden uitvoeren. Fractievoorzitter Boer van de fractie ChristenUnie-SGP meldde daarop dat zijn fractie geen vertrouwen meer heeft in de VVD en een college waarin de VVD zitting heeft. De fractie trok daarom haar wethouder terug uit het college. Het college constateert dat zij hiermee demissionair is. In afwachting van de vorming van een coalitie zal het college de lopende zaken behartigen.