Pro21, VVD en De Lokale partij dienen initiatiefraadsvoorstel in voor koopzondag

In de gemeenteraadsvergadering van maandag 29 juni 2015 hebben PRO21, VVD en De Lokale Partij gezamenlijk een motie ingediend. De motie had als doel om het openstellen van winkels op zon- en feestdagen in de gemeente Nijkerk mogelijk te maken. De motie is door de gemeenteraad overgenomen.

 

In reactie daarop heeft het college van B&W in meerderheid te kennen gegeven de motie niet te zullen uitvoeren en is het college van CDA, ChristenUnie-SGP en VVD gevallen.

 

PRO21, VVD en De Lokale Partij, zijn naar aanleiding daarvan overeengekomen om op korte termijn een initiatiefraadsvoorstel voor te bereiden voor het wijzigen van de winkeltijdenverordening. Daarmee willen deze partijen de openstelling van winkels op zondag alsnog mogelijk maken. De verordening van de gemeente Amersfoort zal daarbij dienen als model, zodat voor ondernemers uit Nijkerk, Hoevelaken en Amersfoort een gelijk speelveld ontstaat. Het raadsvoorstel zal de normale vergadercyclus doorlopen van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming, met inspraak van inwoners en belanghebbenden.

 

PRO21, VVD en De Lokale Partij verwachten het initiatiefraadsvoorstel in september te kunnen agenderen, zodat daarover in oktober een besluit kan vallen.