Iedereen doet mee

Iedereen doet mee
Dat is de kern van het transformatieplan Sociaal Domein. Afgelopen donderdag hebben wij in een commissie gesproken over deze kadernota. We willen een gezonde gemeente waarin iedere inwoner maximaal de mogelijkheid krijgt om te participeren. Hierbij moet er goed op de kosten worden gelet. Anders komen we later tekort om de juiste noodzakelijke zorg en ondersteuning te bieden.
Er zijn verschillende bezuinigingsvoorstellen gedaan na gesprek met relevante partijen. Wij zijn als VVD ook in gesprek gegaan met een aantal van deze partijen, zij geven aan blij te zijn met de inspraak.
Nu is het tijd om de plannen verder uit te werken. De VVD heeft hierbij een 4-tal punten van aandacht:
-Meer inzet op samenwerking met betrokken partijen.
-Het moet duidelijk zijn waar de regie ligt bij het integraal werken.
-Doorverwijzingen naar specialistische zorg. Indien mogelijk wordt eerst passende lichte zorg aangeboden.
-Resultaten moet inzichtelijk en bij te sturen zijn.
De VVD vindt het transformatieplan en de bezuinigingsvoorstellen ambitieus opgesteld, maar is er ook van overtuigd dat we nu moeten doorpakken! Het is een opgave waar we samen voor staan en gaan!