Vier toppers

Om de idealen van de lokale VVD optimaal waar te kunnen maken zitten er vier toppers in de raad.

Boudewijn van der Woerd, Niels Staal, Jolanda Nijeboer en Jacqueline Doppenberg vertegenwoordigen het liberale geluid.